Документи дозвільного характеру

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації розміщується за адресою:  м.Тальне, вул. Соборна, 122 а,  тел. 3-04-91.

 Е-mail:      adminposlugu.trda@ukr.net

Графік  роботи  Центру  надання адміністративних  послуг :

Понеділок,  середа  - 08.00 до 17.00

без перерви на обід

Вівторок, четвер – 8.00 до 20.00

без перерви на обід

П’ятниця - 08.00 до 16.00

Субота – 8.00 – 15.00

без перерви на обід

Неділя - вихідний 

Адміністратор Центру

                        Лабза Світлана Петрівна                      

    Адміністратор Центру з видачі документів дозвільного характеру - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних та районних  у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів. 

Основними завданнями адміністратора є:

 •  надання суб'єкту  господарювання  вичерпної  інформації  щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;
 • прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація  та подання  документів (їх копій)  відповідним місцевим дозвільним органам;
 • видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;
 • забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;
 • організаційне та інформаційне забезпечення  проведення представниками  місцевих  дозвільних  органів спільного обстеження об'єкта;
 • контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі  документів дозвільного характеру;
 • підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;
 • ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;
 • координація діяльності дозвільного центру.

Основними завданнями функціонування Центру є:

 •  створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі;
 • усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва;
 • спрощення та впорядкування дозвільних, узгоджувальних процедур, організація діяльності тих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що надають адміністративні послуги;
 • скорочення витрат часу суб'єктів підприємницької діяльності на отримання дозволів, довідок, погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності.

    Принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Суб’єкти господарювання Тальнівського району можуть отримати від:

 • ДЗ «Тальнівська  районна санітарно-епідеміологічна станція»;
 • управління ветеринарної медицини в Тальнівському  районі»;
 • Тальнівської районної державної адміністрації;
 • Тальнівського районного сектору держтехногенбезпеки у Черкаській області;
 • відділення ДАІ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області;
 • Державної інспекції з карантину рослин у Черкаській області;
 • Черкаської обласної державної хлібної інспекції;
 • Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області;
 • інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області;
 • відділу охорони культурної спадщини, музейної справи та з питань релігій управління культури Черкаської обласної державної адміністрації.

     Для отримання документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору заяву, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.08 №778.

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Центрі:

№ з/п

Назва документу дозвільного

характеру

Дозвільний орган, який видає документи дозвільного

характеру

1

2

3

1.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

Управління ветеринарної медицини в Тальнівському районі

2.

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Управління ветеринарної медицини в Тальнівському районі

3.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

Управління ветеринарної медицини в Тальнівському районі

4.

           Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Відділення  ДАІ з обслуговування Тальнівсько- го району (м.Тальне) при УДАІ УМВС У в Черкаській обл.

5.

            Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Відділення  ДАІ з обслуговування Тальнівсько- го району (м.Тальне) при УДАІ УМВС У в Черкаській обл.

6.

           Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Територіальне управління                    Держгірпромнагляду по Черкаській обл.

 

7.

          Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Департамент екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації

8.

          Дозвіл на спеціальне водокористування

Департамент екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації

9.

          Декларація про утворення відходів

Департамент екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації

10.

         Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  діючих об’єктів, в тому числі військового та оборонного призначення

Тальнівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області

 

11.

         Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

Тальнівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області

 

12.

          Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Тальнівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області

 

13.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Тальнівський РС  У ДСНС України у Черкаській області      

 

     Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV(із змінами);

   Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 3392-IV

     Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

   Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;

   Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5 грудня 2005 року N 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»