Вимоги щодо оформлення скарги до Комісії

Вимоги щодо оформлення скарги до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України або до суду.

При Міністерства юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діють Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - Комісія).

Предметом розгляду Комісії є виключно процедурні порушення, вчинені державним реєстратором (нотаріусом) під час здійснення реєстраційних дій, а не оцінка суті угод, на підставі яких відбуваються такі реєстраційні дії. (Комісіяне встановлює недійсність договорів, дотримання у таких договорах балансуправ та обов’язків сторін тощо).

-         Комісія розглядає скарги на реєстраційні дії за умови зверненняскаржника не пізніше 60 днів з моменту вчинення незаконної реєстраційної діїабо ж 60 днів з моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про цей факт.

- Комісія не може задовольняти скарги, єдиними підставами яких є здійснення реєстраційних дій на підставі підроблених документів,фальсифікованих судових рішень, документів з підробленими підписами.Відповідно до вимог ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім'я), місце проживання (місцезнаходження)скаржника, а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скаргаподається ним;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується. До такихреквізитів належить його номер, дата та суб’єкт внесення (це стосуєтьсянерухомого майна);

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та нормизаконодавства, які, на думку скаржника, порушено;

4) викладення обставин, якими скаржник обгрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного ускарзі питання;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням датискладання скарги;

7) документ, який підтверджує повноваження представника скаржника(якщо скарга подається представником);

8) підтвердження факту порушення прав скаржника у результатіприйняття оскаржуваного рішення (це стосується нерухомого майна).

Наприклад, якщо скарга стосується відновлення права особи на земельнуділянку, набутого до 2013 року, скаржник повинен підтвердити наявність унього такого зареєстрованого права за допомогою отриманого відповідногоВитягу з ДЗК;

9) належно засвідчені документальні докази порушення прав скаржникадержавним реєстратором (за наявності).

Для юридичних осіб засвідчення копії документа складається зі слів«Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчуєкопію, ЇЇ ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії (Наказ Державногокомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003№ 55 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.

Вимогидо оформлення документів ДСТУ 4163-2003»). Для фізичних осібзаконодавство не передбачає чітких вимог до засвідчення копій, але вонипринаймні повніші бути засвідчені підписом.

Повернутись