ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, стати учасниками установчих зборів Громадської ради при Тальнівській райдержадміністрації, які відбудуться 4 серпня 2017 року. Місце проведення – зал засідань районної ради, м. Тальне, вул. Соборна, буд. 28. Початок зборів о 16-00 годині.

Увага! Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Тальнівській райдержадміністрації,  до  ініціативної  групи(згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996) необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються:

-рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського  суспільства щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;

-інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування
про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

-відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація та кандидат.

Порядок проведення установчих зборів.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також визначається кількісний (що не може становити більш як 35 осіб) і обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до райдержадміністрації. Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

Документи, оформлені належним чином, приймаються відповідальною особою до 6 липня 2017 року за адресою: м. Тальне, вул. Соборна, буд. 28, каб. 207.

Телефон для довідок:  – Буга Тетяна Вікторівна, тел. моб. 0674724781.

у робочі дні - з 9.00 до 17.00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00.

у п’ятницю - з 9.00 до 16.00 години, обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Електронні копії документів направляються на адресу e-mail: tatyana1215@ukr.net

 

Ініціативна група