Видача витягів з Державного реєстру

Видача витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» довідки, видача яких здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян ( далі- витяг з Реєстру).ВитягизДержавногореєструактівцивільногостанугромадянпропроведенудержавнуреєстраціїактуцивільногостанувидаютьсявідділамидержавноїреєстраціїактівцивільногостанунапідставіписьмовоїзаявифізичноїособи(додаток24 доІнструкціїзведенняДержавногореєструактівцивільногостанугромадян(уредакціїнаказуМіністерстваюстиціїУкраїнивід13 червня2014 року№ 921/5).  До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру, яка становить 73 гривні. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі подання заяви особою, що не має права на отримання витягу; непред’явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі; відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі відомостей про фізичну особу, відносно якої видається витяг з Реєстру. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації актів цивільного стану України, при надісланні їм витягу до компетентних органів іноземних держав для подальшого вручення; особи, що звернулися за видачею витягу про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги на поховання.

На письмову заяву фізичної особи, видаються таківитяги:

а) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України;

б) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

в) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті;
г) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

ґ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу;

д) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя;

е) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію розірвання шлюбу;

є) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові);

ж) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України;

з) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін у зв'язку з усиновленням;

и) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення змін до актового запису цивільного стану;

і) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію встановлення батьківства видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про встановлення батьківства;

ї) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану;

й) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення.

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію усиновлення видається на підставі внесених до Реєстру даних щодо актового запису про усиновлення.

Для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації смерті видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

 Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається: 

- другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки; 

- спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа; 

- особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа; 

- особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа. 

Відповідно до пункту 12 розділу 5 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта (паспортного документа) і документів, що підтверджують родинні стосунки, за правилами та в порядку, передбачених Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064, та Інструкцією з ведення Реєстру.

Повернутись