Запрошуємо на службу в поліцію!

  Головне управління Національної поліції в Черкаській області запрошує на службу в поліцію!!!

Ми пропонуємо:

•стабільну зарплату та соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;

• професійну підготовку за міжнародними стандартами;

• перспективу кар'єрного росту та професійнийрозвиток.

Для того, щоб почати служити в поліції потрібно прийняти участь у конкурсі. Конкурс складається з окремихетапів, для кожного з яких встановлено прохідний мінімум. Кандидати запрошуються на наступний етап лише за умови успішного проходження попереднього.

Етапи конкурсу:

1. Заявка на участь у конкурсі. Заповнення анкети та надання необхідних документів.

Створюючи анкету, кандидат обирає:

- вакансію, що цікавить;

- регіон, у якому бажає працювати.

Базові вимоги до кандидатів на службу в поліції:

- громадянствоУкраїни;

- віквід 18 років;

- повнасередняосвіта;

- виконання умов щодо кандидатів, передбачених законодавством: ЗУ «Про очищеннявлади» та пп. 2-5 ч. 2 ст. 61 ЗУ «Про Національну поліцію».

Для кожної посади можуть бути передбачені додаткові вимоги. Вимоги до кандидаті вбудуть зазначені в оголошенні про проведення конкурсу на відповідну вакансію.

Для участі в конкурсі необхідно підготувати наступний пакет документів:

- письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" і на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- копію паспорта громадянина України (при собі мати оригінал);

- ідентифікаційний номер;

- особова картка визначеного зразка;

- анкета;

- автобіографія;

- фотокартки 9х12 см, 3х4 см;

- декларація за попереднійрік, визначена ЗУ «Про запобігання корупції»;

- копії трудової книжки (за наявності);

- копії документів про освіту;

- копії військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’заних або військовослужбовців);

- медична довідка про стан здоров’я.

2. Тестування. Оцінка рівня логічного й аналітичного мислення та професійних знань.

Етап може складатись з одного або декількох комп'ютерних тестів, залежно від того, на яку посаду проводиться конкурс. Тестування загальних навичок - це електронний тест, направлений на оцінку у кандидатів рівня логічних, вербальних та аналітичних здібностей. Професійний тест включає перевірку знання законодавства, що регулює службову діяльність на обраній посаді, в тому числі на знання Конституції України, ЗУ «Про Національнуполіцію», ЗУ «Про запобіганнякорупції». Згідно Наказу МВС №1631 від 25.12.2015 до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів за кожний з тестів.

Спецільна перевірка: Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу до поліції згідно ЗУ «Про Національнуполіцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та ЗУ «Про очищеннявлади».

3. Медичне обстеження. Медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я. Служба в поліції потребує високого рівня фізичного розвитку, сили й витривалості та відповідних рис психологічного профілю, тому до кандидатів виставлені особливі вимоги щодо стану здоров′я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей. Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Огляд ВЛК включає фізичне і психологічне обстеження та передбачає огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів та тестів, отримання електрокардіограми (ЕКГ) та флюорографії. Медичнийогляд проводиться у лікувальних закладах МВС УкраїнивідповідноНаказу МВС № 285 від 03.04.2017«Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС.

4. Перевірка рівня фізичної підготовки.Вправи на силу та витривалість.

Фізична підготовка кандидатів до служби в поліції регулюється Наказом МВС № 90 від 09.02.2016. Під час тестування кандидати здають нормативи:

чоловіки:- комплексна силовавправа;

- біг на 100 м (або човниковий біг за умови, що тестування проходить при температурі повітря від -10 до -1);

- біг на 1000 м.

жінки:- згинання та розгинання рук в упорілежачи;

- біг на 100 м (або човниковий біг за умови, що тестування проходить при температурі повітря від -10 до -1);

- біг на 1000 м.

Рівень фізичної підготовки має відповідати результату «задовільно» абовище за кожний з нормативів.

5.Психологічне тестування. Визначення психологічного портрету кандидата та проведення з ним інтерв′ю.

Тест загальних навичок складається з питань з варіантами відповідей, для його проведення не потрібно спеціальної підготовки.

Психологічне тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типу характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження. Результати психологічного тесту не впливають на рейтинг кандидата та мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу. Після психологічного тестування проводиться інтерв′ю за участю представників психологічної служби, підрозділу внутрішньої безпеки та представника служби, в яку відбирається кандидат (зазначені представники включені в робочігрупи).

6. Співбесіда з поліцейською комісією.Оцінка відповідності кандидата вимогам до посади.

Під час співбесіди поліцейська комісія спілкується з кандидатом, вивчаєнаданіматеріали та результатипопередніхетапів конкурсу. Кандидати, рекомендованіполіцейськоюкомісією до служби, включаютьсядо рейтингу в межах кількостінаявнихвакансій. Рейтинг будується на результатах тестуваннязагальнихнавичок, професійного тесту та оцінкирівняфізичноїпідготовкикандидатів. Інформація про переможців конкурсу публікується на сайтіНаціональноїполіції не пізнішенаступного дня післяпідписання протоколу засіданняполіцейськоїкомісії.

7.Спеціальна перевірка.Перевіркавідомостей про кандидатівщодоіснуванняобмежень, пов'язанихізприйняттям на службу до поліції.

Послідовністьетапів та їхзмістможезмінюватисьзалежновід посади, на якуоголошується конкурс. Процедура проходження конкурсу для конкретної посади описується в оголошенні про проведення конкурсу.

Процесвідбору до НаціональноїполіціїУкраїнирегламентований ЗУ «Про Національнуполіцію» ст.47-57 та наказом МВС № 1361 від 25.12.2015.

Інформація щодо відкритих конкурсів на службу в поліцію на сайті: https://nabir.np.gov.uaта за телефоном: (067) 559-85-26, (067) 554-66-93.

 

 

         Стань частиною команди. Зроби свій вклад в майбутнє!

Повернутись