"Мати-героїня"

ВІДЗНАКА ЖІНОК  ЗА МАТЕРИНСЬКУ САМОВІДДАНІСТЬ, НАРОДЖЕННЯ І ЗРАЗКОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇХ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ

     Відділ з питань сім’ї та молоді райдержадміністрації інформує, що відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

     Згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей

Для отримання почесного звання «Мати-героїня» подаються документи:

  1. Подання про присвоєння почесного звання;
  2. Нагородний лист встановленого зразка, в якому в пункті 13 повинні бути зазначені характеристика сім’ї та конкретні заслуги особистості, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання, а саме – особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей;
  3. Витяг з протоколів засідань органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатур до відзначення;
  4. Копії свідоцтв про народження дітей;
  5. Копію паспорта (1, 2, 11, сторінка).

Повернутись